Πηγή: Ποιήματα, ἐκδόσεις Ἴκαρος

Ποιήματα, ἐκδόσεις Ἴκαρος