Τὸ Βίντεο τῆς ἡμέρας

Τὸ Ἠχητικὸ τῆς ἡμέρας

Ψηφιακὴ Βιβλιοθήκη
Δεῖτε όλα τα κείμενα
Ἀναζήτηση κατὰ:

Ἡ Φωτογραφία τῆς ἠμέρας

Ὅλοι θέλουν νὰ ἀλλάξουν τὸν κόσμο, ἀλλά κανένας δὲ θέλει νὰ ἀλλάξει τὸν ἑαυτό του. (Λέων Τολστόι)


Ὄξινος Μανδύας
Παρεμβάσεις
Ἡ εἰκόνα τῆς κοινωνίας μας καί ἡ Ἐκκλησία, τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Καθημερινά δημοσιεύονται διάφορες ἀντικοινωνικές συμπεριφορές πού προκαλοῦν ὅλους μας, καί τό κοινωνικό περί δικαίου αἴσθημα. Δέν μποροῦν νά δικαιολογηθοῦν οἱ βίαιες συμπεριφορές ἀπό ἄνθρωπο σέ ἄνθρωπο, ἀλλά δέν μπορεῖ νά ἀμνηστευθῆ καί ἡ εἰκόνα τῆς κοινωνίας μας, τήν ὁποία ἔχουμε διαμορφώσει μέ τόν τρόπο μας. Νομίζω, τό θέμα πού πρέπει νά ἀντιμετωπίση ἡ Ἐκκλησία καί ὅσο τό δυνατόν γρηγορότερα εἶναι ἡ ἐκκοσμίκευση ὄχι μόνον τῆς κοινωνίας, ἀλλά καί τῆς ἰδίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Τό λέγω αὐτό γιατί ἡ κοινωνία πού δέχεται διάφορες ἐπιδράσεις, λόγῳ τῆς ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ
Ἀντιλεγόμενα

Ἕνας πονόδοντος ἢ ἕνα βίαιο πάθος δὲν μειώνεται ἀπαραίτητα μὲ τὴ γνώση τῆς αἰτίας του, τοῦ χαρακτήρα του, τῆς σπουδαιότητάς του ἢ τῆς ἀσημαντότητάς του. (T. S. Eliot)
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε

Ἡ ἐλευθερία δὲν κερδίζεται, ἂν δὲν ἐλευθερώσομε τὸ ἐσωτερικό μας ἀπ΄τὰ μπερδέματα καὶ τὰ πάθη. (Ἅγιος Πορφύριος)
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετεΤα Χρήσιμα τῆς ἑβδομάδος
Ἐπιλεγμένα Διαδικτυακὰ Μαθήματα ἀπὸ Πανεπιστήμια στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Κόσμο

Εἰκονολόγιο