Τὸ Βίντεο τῆς ἡμέρας

Τὸ Ἠχητικὸ τῆς ἡμέρας

Ψηφιακὴ Βιβλιοθήκη
Δεῖτε όλα τα κείμενα
Ἀναζήτηση κατὰ:

Ἡ Φωτογραφία τῆς ἠμέρας

Συμπάθεια καὶ ὑποστήριξη


Ὄξινος Μανδύας
Παρεμβάσεις
Το bullying είναι ευθύνη όλων μας, του Τάκη Θεοδωρόπουλου
«Εκφοβισμός», «προπηλακισμός», «βιασμός χαρακτήρα», όλες αυτές οι εκφράσεις και άλλες τόσες περιγράφουν στη γλώσσα μας το bullying. Το προτιμάμε. Είναι σύντομο, περιεκτικό και, το κυριότερο, είναι «μοντέρνο». Οι δράστες και τα θύματά τους ανήκουν στον κόσμο μας. Μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να ηθικολογήσω για την καθαρότητα της γλώσσας μας, για την παραβίαση των συνόρων της από ξένες εκφράσεις. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει. Εκείνο, αντιθέτως, που ενδιαφέρει είναι ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα που καλούνται να περιγράψουν. ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ
Ἀντιλεγόμενα

Σήμερα τὰ περισσότερα σχέδια τῶν ἀνθρώπων πάνω στὸν πλανήτη κρύβουν μεγάλο ἐγωισμό. (π. Πορφύριος)
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε

Τὸ ἔργο τῶν πνευματικῶν πατέρων εἶναι δύσκολο, γιατί πρέπει νὰ ἐντοπίζουν διαρκῶς τὰ λάθη τῶν πνευματικῶν τους παιδιῶν. Αὐτὸ ἐγείρει ἀντίδραση καὶ δημιουργεῖ µῖσος. (Γέρων Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε

Κοινωνικὴ Ἔρευνα
231
Πιστεύετε ὅτι οἱ πολιτικές ἰδεολογίες κάθε μορφῆς καί ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀξία
Τα Χρήσιμα τῆς ἑβδομάδος
Ἐπιλεγμένα Διαδικτυακὰ Μαθήματα ἀπὸ Πανεπιστήμια στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Κόσμο

Εἰκονολόγιο