Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ὁ μεγάλος μαθαίνοντας τὸ παιδὶ νὰ κολυμπᾶ τὸ ἀφήνει, τὸ προσέχει, κι’ ἂν ἰδῆ το ὁπὼς δειλιάζει, εὐθὺς τρέχει καὶ τ’ ἁρπάζει, καὶ τὸν φόβον του ὀνειδᾶ.

Τὸ Κολύμπι

 

Τὸ παιδάκι ὅταν ἀρχίση

Τὸ κολύμπισμα νὰ μάθη,

Ὁ κολυμπιστὴς στὰ βάθη

Μὲ τὸ χέρι τὸ ὁδηγᾶ,

Τὸ ἀφήνει, τὸ προσέχει,

Κι’ ἂν ἰδῆ το ὁπὼς δειλιάζει,

Εὐθὺς τρέχει καὶ τ’ ἁρπάζει,

Καὶ τὸν φόβον του ὀνειδᾶ.