Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Μόνον, μία στιγμὴ πρὶν φύγη/Τ᾿ Οὐρανοῦ κατὰ τὰ μέρη,/Ἀργοκίνησε τὸ χέρι,/Ἴσως γιὰ νὰ σ᾿ εὐχηθῆ.

Πρὸς Κύριον Γεώργιον Δὲ Ῥώσση

\"\"

(εὑρισκόμενον εἰς τὴν Ἀγγλία)

Τοῦ πατέρα σου, ὅταν ἔλθης,

Δὲ θὰ ἰδῆς παρὰ τὸν τάφο·

Εἶμαι ὀμπρός του, καὶ σοῦ γράφω,

Μέρα πρώτη τοῦ Μαϊοῦ.

Θὰ σπορπίσουμε τὸ Μάη

Πάνου στ᾿ ἄκακα τὰ στήθη,

Γιατὶ ἀπόψε ἀποκοιμήθη

Εἰς τὸν ὕπνο τοῦ Χριστοῦ.

Ἦταν ἥσυχος κι᾿ ἀκίνητος

Ὡς τὴν ὕστερη τὴν ὥρα,

Καθὼς φαίνεται καὶ τώρα

Ποὺ τὸν ἄφησε ἡ ψυχή.

Μόνον, μία στιγμὴ πρὶν φύγη

Τ᾿ Οὐρανοῦ κατὰ τὰ μέρη,

Ἀργοκίνησε τὸ χέρι,

Ἴσως γιὰ νὰ σ᾿ εὐχηθῆ.