Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Εἶμ’ ὁ Ἰγνάτιος, ἀναγνώστης, ποὺ πολὺ ἀργὰ/συνῆλθα· ἀλλ’ ὅμως κ’ ἔτσι δέκα μῆνες ἔζησα εὐτυχεῖς/μὲς στὴν γαλήνη καὶ μὲς στὴν ἀσφάλεια τοῦ Χριστοῦ.

Ἰγνατίου τάφος

Ἐδῶ δὲν εἶμαι ὁ Κλέων ποὺ ἀκούσθηκα

στὴν Ἀλεξάνδρεια (ὅπου δύσκολα ξιπάζονται)

γιὰ τὰ λαμπρά μου σπίτια, γιὰ τοὺς κήπους,

γιὰ τ’ ἄλογα καὶ γιὰ τ’ ἁμάξια μου,

γιὰ τὰ διαμαντικὰ καὶ τὰ μετάξια ποὺ φοροῦσα.

Ἄπαγε• ἐδῶ δὲν εἶμαι ὁ Κλέων ἐκεῖνος·

τὰ εἰκοσιοκτὼ του χρόνια νὰ σβυσθοῦν.

Εἶμ’ ὁ Ἰγνάτιος, ἀναγνώστης, ποὺ πολὺ ἀργὰ

συνῆλθα· ἀλλ’ ὅμως κ’ ἔτσι δέκα μῆνες ἔζησα εὐτυχεῖς

μὲς στὴν γαλήνη καὶ μὲς στὴν ἀσφάλεια τοῦ Χριστοῦ.