Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ἀλλά δέν ἄκουσα ποτέ κρότον κτιστῶν ἤ ἦχον.
    Ἀνεπαισθήτως μ’ ἔκλεισαν ἀπό τόν κόσμον ἔξω.

Τείχη

\"\"

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αἰδώ

μεγάλα κ’ ὑψηλά τριγύρω μου ἔκτισαν τείχη.

Καί κάθομαι καί ἀπελπίζομαι τώρα ἐδῶ.

Ἄλλο δέν σκέπτομαι: τόν νοῦν μου τρώγει αὐτή ἡ τύχη·

διότι πράγματα πολλά ἔξω νά κάμω εἶχον.

Ἄ ὅταν ἔκτιζαν τά τείχη πῶς νά μήν προσέξω.

Ἀλλά δέν ἄκουσα ποτέ κρότον κτιστῶν ἤ ἦχον.

Ἀνεπαισθήτως μ’ ἔκλεισαν ἀπό τόν κόσμον ἔξω.