Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Βρεθήκαμε γυμνοὶ πάνω στὴν ἀλαφρόπετρα/ κοιτάζοντας τὰ ἀναδυόμενα νησιὰ/ κοιτάζοντας τὰ κόκκινα νησιὰ νὰ βυθίζουν/ στὸν ὕπνο τους, στὸν ὕπνο μας/ Ἐδῶ βρεθήκαμε γυμνοὶ κρατώντας/ τὴ ζυγαριὰ ποὺ βάραινε κατὰ τὸ μέρος/
    τῆς ἀδικίας.

  • !

    βουλιάζει ὅποιος σηκώνει τὶς μεγάλες πέτρες.

Σαντορίνη

Ἡ Θήρα γεωλογικῶς συνίσταται ἐξ ἐλαφρόπετρας καὶ πορσελάνης ἐν τῷ κόλπῳ δὲ αὐτῆς… ἐφάνησαν καὶ κατεβυθίσθησαν νῆσοι. Ὑπῆρξε κέντρον ἀρχαιοτάτης θρησκείας ἔνθα ἐτελοῦντο λυρικοὶ χοροὶ αὐστηροῦ καὶ βαρέος ρυθμοῦ καλούμενοι γυμνοπαιδίαι.
 

(Ὁδηγὸς τῆς Ἑλλάδος)
 

Σκύψε ἂν μπορεῖς στὴ θάλασσα τὴ σκοτεινὴ ξεχνώντας

τὸν ἦχο μιᾶς φλογέρας πάνω σὲ πόδια γυμνὰ

ποὺ πάτησαν τὸν ὕπνο σου στὴν ἄλλη ζωὴ τὴ βυθισμένη

Γράψε ἂν μπορεῖς στὸ τελευταῖο σου ὄστρακο

τὴ μέρα τ᾿ ὄνομα τὸν τόπο

καὶ ρίξε το στὴ θάλασσα γιὰ νὰ βουλιάξει

Βρεθήκαμε γυμνοὶ πάνω στὴν ἀλαφρόπετρα

κοιτάζοντας τὰ ἀναδυόμενα νησιὰ

κοιτάζοντας τὰ κόκκινα νησιὰ νὰ βυθίζουν

στὸν ὕπνο τους, στὸν ὕπνο μας

Ἐδῶ βρεθήκαμε γυμνοὶ κρατώντας

τὴ ζυγαριὰ ποὺ βάραινε κατὰ τὸ μέρος

τῆς ἀδικίας.

Φτέρνα τῆς δύναμης θέληση ἀνίσκιωτη λογαριαμένη ἀγάπη

στὸν ἥλιο τοῦ μεσημεριοῦ σχέδια ποὺ ὡριμάζουν

δρόμος τῆς μοίρας μὲ τὸ χτύπημα τῆς νέας παλάμης στὴν ὠμοπλάτη·

στὸν τόπο ποὺ σκορπίστηκε ποὺ δὲν ἀντέχει

στὸν τόπο ποὺ ἦταν κάποτε δικός μας

βουλιάζουν τὰ νησιὰ σκουριὰ καὶ στάχτη.

Βωμοὶ γκρεμισμένοι

κι οἱ φίλοι ξεχασμένοι

φύλλα τῆς φοινικιᾶς στὴ λάσπη.

Ἄφησε τὰ χέρια σου ἂν μπορεῖς νὰ ταξιδέψουν

ἐδῶ στὴν κόχη τοῦ καιροῦ μὲ τὸ καράβι

ποὺ ἄγγιξε τὸν ὁρίζοντα.

Ὅταν ὁ κύβος χτύπησε τὴν πλάκα

ὅταν ἡ λόγχη χτύπησε τὸ θώρακα

ὅταν τὸ μάτι γνώρισε τὸν ξένο

καὶ στέγνωσε ἡ ἀγάπη

μέσα σὲ τρύπιες ψυχὲς·

ὅταν κοιτάζεις γύρω σου καὶ βρίσκεις

κύκλο τὰ πόδια θερισμένα

κύκλο τὰ χέρια πεθαμένα

κύκλο τὰ μάτια σκοτεινὰ·

ὅταν δὲ μένει πιὰ οὔτε νὰ διαλέξεις

τὸ θάνατο ποὺ γύρευες δικό σου

ἀκούγοντας μιὰ κραυγὴ

ἀκόμη καὶ τοῦ λύκου τὴν κραυγή,

τὸ δίκιο σου·

ἄφησε τὰ χέρια σου ἂν μπορεῖς νὰ ταξιδέψουν

ξεκόλλησε ἀπ᾿ τὸν ἄπιστο καιρὸ

καὶ βούλιαξε,

βουλιάζει ὅποιος σηκώνει τὶς μεγάλες πέτρες.