Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Στὸν ἴσκιο τοῦ μεγάλου καραβιοῦ/τὴν ὥρα ποὺ σφύριξε ὁ ἐργάτης/ἄφησα τὴ στοργὴ στοὺς ἀργυραμοιβούς.

Σιρόκο 7 Λεβάντε

 

Στὸν Δ. Ι. Ἀντωνίου
 
Πράγματα ποὺ ἀλλάξαν τὴ μορφή μας

βαθύτερα ἀπ᾿ τὴ σκέψη καὶ περισσότερο

δικά μας ὅπως τὸ αἷμα καὶ περισσότερο

βυθίσανε στὴν κάψα τοῦ μεσημεριοῦ

πίσω ἀπὸ τὰ κατάρτια

Μέσα στὶς ἁλυσίδες καὶ στὶς προσταγὲς

κανεὶς δὲ θυμᾶται

Οἱ ἄλλες μέρες οἱ ἄλλες νύχτες

σώματα, πόνος καὶ ἡδονὴ

ἡ πίκρα τῆς ἀνθρώπινης γύμνιας κομματιασμένη

πιὸ χαμηλὴ κι ἀπὸ τὶς πιπεριὲς σὲ σκονισμένους δρόμους

καὶ τόσες γοητεῖες καὶ τόσα σύμβολα

στὸ τελευταῖο κλωνάρι

στὸν ἴσκιο τοῦ μεγάλου καραβιοῦ

ἴσκιος ἡ μνήμη.

Τὰ χέρια ποὺ μᾶς ἄγγιξαν δὲ μᾶς ἀνήκουν, μόνο

βαθύτερα, ὅταν σκοτεινιάζουν τὰ τριαντάφυλλα

ἕνας ρυθμὸς στὸν ἴσκιο τοῦ βουνοῦ, τριζόνια

νοτίζει τὴ σιωπή μας μὲς στὴ νύχτα

γυρεύοντας τὸν ὕπνο τοῦ πελάγου

γλιστρώντας πρὸς τὸν ὕπνο τοῦ πελάγου.

Στὸν ἴσκιο τοῦ μεγάλου καραβιοῦ

τὴν ὥρα ποὺ σφύριξε ὁ ἐργάτης

ἄφησα τὴ στοργὴ στοὺς ἀργυραμοιβούς.

Πήλιο, 19 Αὐγούστου 1935