Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Καὶ μὲ τὸν ἦχο των γιὰ μιὰ στιγμὴ ἐπιστρέφουν/ἦχοι ἀπὸ τὴν πρώτη ποίησι τῆς ζωῆς μας —/σὰ μουσική, τὴν νύχτα, μακρυνή, ποὺ σβύνει.

Φωνὲς

\"\"

Ἰδανικὲς φωνὲς κι ἀγαπημένες

ἐκείνων ποὺ πεθάναν, ἢ ἐκείνων ποὺ εἶναι

γιὰ μᾶς χαμένοι σὰν τοὺς πεθαμένους.

Κάποτε μὲς στὰ ὄνειρά μας ὁμιλοῦνε·

κάποτε μὲς στὴν σκέψι τὲς ἀκούει τὸ μυαλό.

Καὶ μὲ τὸν ἦχο των γιὰ μιὰ στιγμὴ ἐπιστρέφουν

ἦχοι ἀπὸ τὴν πρώτη ποίησι τῆς ζωῆς μας —

σὰ μουσική, τὴν νύχτα, μακρυνή, ποὺ σβύνει.