Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Τὴν ἐκκλησίαν ἀγαπῶ- τὰ ἑξαπτέρυγά της/τ’ ἀσήμια τῶν σκευῶν, τὰ κηροπήγια της,/τὰ φῶτα, τὲς εἰκόνες της, τὸν ἄμβωνά της.

Στὴν ἐκκλησία

Τὴν ἐκκλησίαν ἀγαπῶ- τὰ ἑξαπτέρυγά της

τ\’ ἀσήμια τῶν σκευῶν, τὰ κηροπήγια της,

τὰ φῶτα, τὲς εἰκόνες της, τὸν ἄμβωνά της.

Ἐκεῖ σὰν μπῶ, μὲς σ\’ ἐκκλησία τῶν Γραικῶν,

μὲ τῶν θυμιαμάτων της τὶς εὐωδίες,

μὲ τὲς λειτουργικὲς φωνὲς καὶ συμφωνίες,

τὶς μεγαλοπρεπεῖς τῶν ἱερέων παρουσίες

καὶ κάθε των κινήσεως τὸν σοβαρὸ ρυθμό-

λαμπρότατοι μές στῶν ἀμφίων τὸν στολισμό-

ὁ νοῦς μου πιαίνει σὲ τιμὲς μεγάλες τῆς φυλῆς μας,

στὸν ἔνδοξό μας Βυζαντινισμό.