Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ὄμορφος κόσμος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος

Εἰς Φραγκίσκα Φράϊζερ

(θυγατέρα τοῦ Ἄγγλου διοικητῆ τοῦ νησιοῦ)

Μικρὸς προφήτης ἔρριξε σὲ Κορασιὰ τὰ μάτια,

Καὶ στοὺς κρυφούς του λογισμοὺς χαρὰ γιομάτους εἶπε:

"Κι ἂν γιὰ τὰ μάτια σου, Καλή, κι ἂν γιὰ τὴν κεφαλή σου,

Κρίνους ὁ λίθος ἔβγανε, χρυσὸ στεφάνι ὁ ἥλιος,

Δῶρο δὲν ἔχουνε γιὰ Σὲ καὶ γιὰ τὸ μέσα πλοῦτος.

Ὄμορφος κόσμος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος".

1849