Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Θὰ θέλουν νὰ μὲ βλάψουν. Ἀλλὰ δὲν θὰ ξέρει/κανεὶς ἀπ’ ὅσους θὰ μὲ πλησιάζουν/ποῦ κεῖνται ἡ πληγές μου, τὰ τρωτά μου μέρη,/κάτω ἀπὸ τὰ ψεύδη ποὺ θὰ μὲ σκεπάζουν.—

Αἰμιλιανὸς Μονάη, Ἀλεξανδρεύς, 628–655 μ.X.

Μὲ λόγια, μὲ φυσιογνωμία, καὶ μὲ τρόπους

μιὰ ἐξαίρετη θὰ κάμω πανοπλία·

καὶ θ’ ἀντικρύζω ἔτσι τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους

χωρὶς νὰ ἔχω φόβον ἢ ἀδυναμία.

Θὰ θέλουν νὰ μὲ βλάψουν. Ἀλλὰ δὲν θὰ ξέρει

κανεὶς ἀπ’ ὅσους θὰ μὲ πλησιάζουν

ποῦ κεῖνται ἡ πληγές μου, τὰ τρωτά μου μέρη,

κάτω ἀπὸ τὰ ψεύδη ποὺ θὰ μὲ σκεπάζουν.—

Ρήματα τῆς καυχήσεως τοῦ Αἰμιλιανοῦ Μονάη.

Ἄραγε νἄκαμε ποτὲ τὴν πανοπλία αὐτή;

Ἐν πάσῃ περιπτώσει, δὲν τὴν φόρεσε πολύ.

Εἴκοσι ἑπτὰ χρονῶ, στὴν Σικελία πέθανε.