Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Εἶναι τὰ σύμβολα τοῦ τί ἥρμοζε νὰ ἔχουν,/τοῦ τί ἐξ ἅπαντος ἦταν ὀρθὸν νὰ ἔχουν/στὴν στέψι των ἕνας Κὺρ Ἰωάννης Καντακουζηνός,/μιὰ Κυρία Εἰρήνη Ἀνδρονίκου Ἀσάν.

Ἀπὸ ὑαλὶ χρωματιστὸ

Πολὺ μὲ συγκινεῖ μιὰ λεπτομέρεια

στὴν στέψιν, ἐν Βλαχέρναις, τοῦ Ἰωάννη Καντακουζηνοῦ

καὶ τῆς Εἰρήνης Ἀνδρονίκου Ἀσάν.

Ὅπως δὲν εἶχαν παρὰ λίγους πολυτίμους λίθους

(τοῦ ταλαιπώρου κράτους μας ἦταν μεγάλ’ ἡ πτώχεια)

φόρεσαν τεχνητούς. Ἕνα σωρὸ κομάτια ἀπὸ ὑαλί,

κόκκινα, πράσινα ἢ γαλάζια. Τίποτε

τὸ ταπεινὸν ἢ τὸ ἀναξιοπρεπὲς

δὲν ἔχουν κατ’ ἐμὲ τὰ κομματάκια αὐτὰ

ἀπὸ ὑαλὶ χρωματιστό. Μοιάζουνε τουναντίον

σὰν μιὰ διαμαρτυρία θλιβερὴ

κατὰ τῆς ἄδικης κακομοιριᾶς τῶν στεφομένων.

Εἶναι τὰ σύμβολα τοῦ τί ἥρμοζε νὰ ἔχουν,

τοῦ τί ἐξ ἅπαντος ἦταν ὀρθὸν νὰ ἔχουν

στὴν στέψι των ἕνας Κὺρ Ἰωάννης Καντακουζηνός,

μιὰ Κυρία Εἰρήνη Ἀνδρονίκου Ἀσάν.