Πηγή: Ποιήματα 1897-1933, ἐκδόσεις Ἴκαρος

Ποιήματα 1897-1933, ἐκδόσεις Ἴκαρος