Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Τί γυρεύατ’ ἐκεῖ χάμου/στὴν ἄθλια ἀνθρωπότητα ποὖναι τὸ παίγνιον τῆς μοίρας./Σεῖς ποὺ οὐδὲ ὁ θάνατος φυλάγει, οὐδὲ τὸ γῆρας/πρόσκαιρες συμφορὲς σᾶς τυραννοῦν. Στὰ βάσανά των/σᾶς ἔμπλεξαν οἱ ἄνθρωποι.

  • !

    Ὅμως τὰ δάκρυά των/γιὰ τοῦ θανάτου τὴν παντοτεινὴ/τὴν συμφορὰν ἐχύνανε τὰ δυὸ τὰ ζῶα τὰ εὐγενῆ.

Τὰ Ἄλογα τοῦ Ἀχιλλέως

Τὸν Πάτροκλο σὰν εἶδαν σκοτωμένο,

ποὺ ἦταν τόσο ἀνδρεῖος, καὶ δυνατός, καὶ νέος,

ἄρχισαν τ’ ἄλογα νὰ κλαῖνε τοῦ Ἀχιλλέως•

ἡ φύσις των ἡ ἀθάνατη ἀγανακτοῦσε

γιὰ τοῦ θανάτου αὐτὸ τὸ ἔργον ποὺ θωροῦσε.

Τίναζαν τὰ κεφάλια των καὶ τὲς μακρυὲς χαῖτες κουνοῦσαν,

τὴν γῆ χτυποῦσαν μὲ τὰ πόδια, καὶ θρηνοῦσαν

τὸν Πάτροκλο ποὺ ἐνοιώθανε ἄψυχο — ἀφανισμένο —

μιὰ σάρκα τώρα ποταπὴ — τὸ πνεῦμα τοῦ χαμένο —

ἀνυπεράσπιστο — χωρὶς πνοὴ —

εἰς τὸ μεγάλο Τίποτε ἐπιστραμένο ἀπ’ τὴν ζωή.

Τὰ δάκρυα εἶδε ὁ Ζεὺς τῶν ἀθανάτων

ἀλόγων καὶ λυπήθη. «Στοῦ Πηλέως τὸν γάμο»

εἶπε «δὲν ἔπρεπ’ ἔτσι ἄσκεπτα νὰ κάμω•

καλύτερα νὰ μὴν σᾶς δίναμε, ἄλογά μου

δυστυχισμένα! Τί γυρεύατ’ ἐκεῖ χάμου

στὴν ἄθλια ἀνθρωπότητα ποὖναι τὸ παίγνιον τῆς μοίρας.

Σεῖς ποὺ οὐδὲ ὁ θάνατος φυλάγει, οὐδὲ τὸ γῆρας

πρόσκαιρες συμφορὲς σᾶς τυραννοῦν. Στὰ βάσανά των

σᾶς ἔμπλεξαν οἱ ἄνθρωποι.»— Ὅμως τὰ δάκρυά των

γιὰ τοῦ θανάτου τὴν παντοτεινὴ

τὴν συμφορὰν ἐχύνανε τὰ δυὸ τὰ ζῶα τὰ εὐγενῆ.