Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    «Οὐ τὸ ἐμὸν ἢ τὸ σόν, τὸ ψυχρὸν τοῦτο ρῆμα, ἐρρήθη».

Ἄννα Δαλασσηνὴ

Εἰς τὸ χρυσόβουλλον ποὺ ἒβγαλ’ ὁ Ἀλέξιος Κομνηνὸς

γιὰ νὰ τιμήσει τὴν μητέρα του ἐπιφανῶς,

τὴν λίαν νοήμονα Κυρίαν Ἄννα Δαλασσηνὴ —

τὴν ἀξιόλογη στὰ ἔργα της, στὰ ἤθη —

ὑπάρχουν διάφορα ἐγκωμιαστικά:

ἐδῶ ἂς μεταφέρουμε ἀπὸ αὐτὰ

μιὰ φράσιν ἔμορφην, εὐγενικὴ

«Οὐ τὸ ἐμὸν ἢ τὸ σόν, τὸ ψυχρὸν τοῦτο ρῆμα, ἐρρήθη».