Πηγή: Περιοδικό Λυχνία, Ἱ. Μ. Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης

Περιοδικό Λυχνία, Ἱ. Μ. Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης