Πηγή: Ποιήματα 1897-1933, Ἴκαρος

Ποιήματα 1897-1933, Ἴκαρος