Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ἄστοχα πράγματα καὶ κινδυνώδη./Οἱ ἔπαινοι γιὰ τῶν Ἑλλήνων τὰ ἰδεώδη.

Ὁ Ἰουλιανὸς ἐν Νικομηδείᾳ

Ἄστοχα πράγματα καὶ κινδυνώδη.

Οἱ ἔπαινοι γιὰ τῶν Ἑλλήνων τὰ ἰδεώδη.

Ἡ θεουργίες κ’ ἡ ἐπισκέψεις στοὺς ναοὺς

τῶν ἐθνικῶν. Οἱ ἐνθουσιασμοὶ γιὰ τοὺς ἀρχαίους θεούς.

Μὲ τὸν Χρυσάνθιον ἡ συχνὲς συνομιλίες.

Τοῦ φιλοσόφου — τοῦ ἄλλωστε δεινοῦ — Μαξίμου ἡ θεωρίες.

Καὶ νὰ τὸ ἀποτέλεσμα. Ὁ Γάλλος δείχνει ἀνησυχία

μεγάλην. Ὁ Κωνστάντιος ἔχει κάποιαν ὑποψία.

Ἆ οἱ συμβουλεύσαντες δὲν ἦσαν διόλου συνετοί.

Παρέγινε — λέγει ὁ Μαρδόνιος — ἡ ἱστορία αὐτή,

καὶ πρέπει ἐξ ἅπαντος νὰ παύσει ὁ θόρυβός της.—

Ὁ Ἰουλιανὸς πηγαίνει πάλιν ἀναγνώστης

στὴν ἐκκλησία τῆς Νικομηδείας,

ὅπου μεγαλοφώνως καὶ μετ’ εὐλαβείας

πολλῆς τὲς ἱερὲς Γραφὲς διαβάζει,

καὶ τὴν χριστιανική του εὐσέβεια ὁ λαὸς θαυμάζει.

………………………..

Σημ.

Ἡ σκηνὴ τοποθετεῖται στὴν Νικομήδεια, λιμάνι τῆς Προποντίδας καὶ πρωτεύουσα τῆς Βιθυνίας, στὰ 351 ἤ 352 μ. Χ., ὅταν ὁ Ἰουλιανὸς ἦταν 20 χρονῶν καὶ ἔκανε τὰ πρῶτα του βήματα πρὸς τὸν παγανισμό.