Ταυτοτητα Κειμένου
Τίτλος: Οὐκ ἔγνως
Συγγραφέας: Καβάφης Κωνσταντῖνος
Κατηγορία: Ποίηση
Θέμα:
Πηγή/Έκδοση: Ποιήματα 1897-1933, Ἴκαρος
Χρ. Έκδοσης: 1984
Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Τέτοιες ξυπνάδες ὅμως πέρασι δὲν ἔχουνε σ᾿ ἐμᾶς/τοὺς Χριστιανούς. «Ἀνέγνως, ἀλλ᾿ οὐκ ἔγνως· εἰ γὰρ ἔγνως,/οὐκ ἂν κατέγνως» ἀπαντήσαμεν ἀμέσως.

Οὐκ ἔγνως

Γιὰ τὲς θρησκευτικὲς μας δοξασίες –

ὁ κοῦφος Ἰουλιανὸς εἶπεν «Ἀνέγνων, ἔγνων,

κατέγνων». Τάχατες μᾶς ἐκμηδένισε

μὲ τὸ «κατέγνων» του, ὁ γελοιωδέστατος.

Τέτοιες ξυπνάδες ὅμως πέρασι δὲν ἔχουνε σ᾿ ἐμᾶς

τοὺς Χριστιανούς. «Ἀνέγνως, ἀλλ᾿ οὐκ ἔγνως· εἰ γὰρ ἔγνως,

οὐκ ἂν κατέγνως» ἀπαντήσαμεν ἀμέσως.