Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ὅταν θὰ θέλουν οἱ Ἕλληνες νὰ καυχηθοῦν,/«Τέτοιους βγάζει τὸ ἔθνος μας» θὰ λένε/γιὰ σᾶς. Ἔτσι θαυμάσιος θά ΄ναι ὁ ἔπαινός σας.

Ὑπὲρ τῆς Ἀχαϊκῆς Συμπολιτείας πολεμήσαντες

Ἀνδρεῖοι σεῖς ποὺ πολεμήσατε καὶ πέσατ᾿ εὐκλεῶς

τοὺς πανταχοῦ νικήσαντας μὴ φοβηθέντες.

Ἄμωμοι σεῖς, ἂν ἔπταισαν ὁ Διαῖος κι ὁ Κριτόλαος.

Ὅταν θὰ θέλουν οἱ Ἕλληνες νὰ καυχηθοῦν,

«Τέτοιους βγάζει τὸ ἔθνος μας» θὰ λένε

γιὰ σᾶς. Ἔτσι θαυμάσιος θά ΄ναι ὁ ἔπαινός σας.