Πηγή: Περιοδικό Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, τεῦχος 5

Περιοδικό Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, τεῦχος 5