Πηγή: Βασική Βιβλιοθήκη (τόμος 41) ἐκδ. Ι. Ζαχαρόπουλου

Βασική Βιβλιοθήκη (τόμος 41) ἐκδ. Ι. Ζαχαρόπουλου