Πηγή: Ἀρχαία Τέχνη, ἐκδόσεις Ἑρμῆς

Ἀρχαία Τέχνη, ἐκδόσεις Ἑρμῆς