Πηγή: Φωνὴ Κυρίου, Ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας

Φωνὴ Κυρίου, Ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας