Πηγή: Το Φωτόδεντρο καὶ ἡ Δέκατη Τέταρτη Ὀμορφιά, ἐκδόσεις Ἴκαρος

Το Φωτόδεντρο καὶ ἡ Δέκατη Τέταρτη Ὀμορφιά, ἐκδόσεις Ἴκαρος