Ἡ Τοιχογραφία

 Ἔχοντας ἐρωτευθεῖ καὶ κατοικήσει αἰῶνες μέσ’ στὴ 

θάλασσα ἔμαθα γραφὴ καὶ ἀνάγνωση

Ὥστε τώρα νὰ μπορῶ   σὲ μεγάλο βάθος πίσω    τὶς
γενιὲς ἀπανωτὲς    ὅπως ἀρχίζει ἕνα βουνὸ προτοῦ τελειώσει τὸ ἄλλο

Νὰ κοιτάζω    Καὶ μπροστὰ πάλι τὸ ἴδιο :

Τὸ βαθὺ σκοῦρο μπουκάλι    καὶ ἡ νέα στὸ μπράτσο
Ἑλένη    μὲ τὸ πλάι ἐπάνω στὸν ἀσβέστη

Νὰ γεμίζει κρασὶ τῆς Παναγίας    τὸ μισὸ τὸ σῶμα
της φευγάτο κιόλας στὴν Ἀσία τὴν ἀντικρυνὴ

Καὶ τὸ κέντημα ὅλο    μετατοπισμένο μέσ\’ στὸν οὐρανὸ    μὲ τὰ διχαλωτὰ πουλιὰ    τὰ κιτρινάκια    καὶ τοὺς ἥλιους.