Πηγή: Εἰκόνες ἔμψυχοι – Κηρύγματα ἁγιολογικὰ(Ἑξαπλὰ β΄), Ἐκδόσεις Ἀποστολικὴ Διακονία

Εἰκόνες ἔμψυχοι – Κηρύγματα ἁγιολογικὰ(Ἑξαπλὰ β΄), Ἐκδόσεις Ἀποστολικὴ Διακονία