Πηγή: Ἐγχειρίδιο Αἰρέσεων καὶ Παραχρηστιανικῶν Ὁμάδων

Ἐγχειρίδιο Αἰρέσεων καὶ Παραχρηστιανικῶν Ὁμάδων