Ταυτοτητα Κειμένου
Τίτλος: Ὁ τύπος μὲ μηχανάκι
Συγγραφέας: Ἄγνωστος συγγραφεύς
Κατηγορία: Κωμικότης
Θέμα: Ἀπάτη,
Πηγή/Έκδοση: synodoiporia.blogspot.com
Χρ. Έκδοσης: 2012
Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    – Καὶ τί περνᾶς;;; -Μηχανάκια !!!

Ὁ τύπος μὲ μηχανάκι

 
Εἶναι ἕνας τύπος μὲ μηχανάκι ποὺ ξεκινάει νὰ περάσει τὰ σύνορα μὲ μία μαύρη σακούλα. Φτάνοντας στὰ σύνορα, τὸν σταματοῦν καὶ τὸν ρωτοῦν:

– Τί ἔχεις στὴ σακούλα ἀρχηγέ;

– Χῶμα! ἀπαντᾶ ὅλο ἄνεση ὁ τυπάρας.

– Καλά, καλά, ἄνοιξε τὴ σακούλα μεγάλε…

Ἀνοίγει τὴ σακούλα ὁ τύπος καὶ τί νὰ δοῦν, χῶμα…!

– Ἀφοῦ σᾶς τὸ εἶπα ρὲ παιδιά, χῶμα κουβαλάω!

– Συγνώμη κύριε ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς τὴν δουλειὰ μας κάνουμε! Περάστε.

Ἡ κατάσταση αὐτὴ συνεχιζόταν μῆνες, ποὺ λέτε, ἔ, κάποια στιγμὴ λένε: 

– Ρὲ ἐσεῖς, μπᾶς καὶ μᾶς δουλεύει ὁ τύπος μὲ τὸ μηχανάκι; Κάτσε καὶ ὅταν ξανάρθει θὰ τοῦ ζητήσουμε δεῖγμα ἀπὸ τὸ χῶμα.
Ὄντως, ὅταν ἔρχεται, τὸν διατάζουν νὰ σταματήσει:

– Σταμάτα, ἄνοιξε τὴ σακούλα.

– Τί ἔγινε ρὲ παιδιά; Τί πάθατε;

– Θὰ πάρουμε δεῖγμα ἀπὸ τὸ χῶμα καὶ θὰ τὸ στείλουμε γιὰ ἀνάλυση.

– Καλῶς, καλῶς, κάντε ὅ,τι θέλετε.

 

\"\"

Τὴν ἄλλη μέρα ἔρχεται ὁ τύπος:

– Χίλια συγνώμη κύριε, εἴχατε δίκιο. Δὲν βρέθηκε καμιὰ παράνομη οὐσία στὸ δεῖγμα.

– Ἀφοῦ σᾶς τὸ εἶπα ρὲ παιδιά. Εἶμαι καθαρός!

– Δὲ θὰ ξαναγίνει, περάστε, τοῦ λένε…

Περνοῦσαν τὰ χρόνια, ἔ, κάποια στιγμὴ τὸν σταματάει ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους καὶ τοῦ λέει:

– Ἄκου φίλε, ἐγὼ σὲ 2 βδομάδες παίρνω σύνταξη, δὲ θὰ σὲ καρφώσω, ἀλλὰ θὰ μοῦ πεῖς εἰλικρινά, κάνεις λαθρεμπόριο;

– …Ναί!

– Καὶ τί περνᾶς;;;

– Μηχανάκια !!!