Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ἔχοντας ἐρωτευθεῖ καί κατοικήσει αἰῶνες μέσ’ στή/θάλασσα ἔμαθα γραφή καί ἀνάγνωση/Ὥστε τώρα νά μπορῶ σέ μεγάλο βάθος πίσω τίς/γενιές ἀπανωτές ὅπως ἀρχίζει ἕνα βουνό προτοῦ τέ-/λειώσει τό ἄλλο/Νά κοιτάζω

  • !

    Καί τό κέντημα ὅλο μετατοπισμένο μέσ’ στόν οὔ-/ρανό μέ τά διχαλωτά πουλιά τά κιτρινάκια καί/τούς ἥλιους

Ἡ Τοιχογραφία

 

Ἔχοντας ἐρωτευθεῖ καί κατοικήσει αἰῶνες μέσ\’ στή

θάλασσα ἔμαθα γραφή καί ἀνάγνωση

Ὥστε τώρα νά μπορῶ σέ μεγάλο βάθος πίσω τίς

γενιές ἀπανωτές ὅπως ἀρχίζει ἕνα βουνό προτοῦ τέ-

λειώσει τό ἄλλο

Νά κοιτάζω Καί μπροστά πάλι τό ἴδιο :

Τό βαθύ σκοῦρο μπουκάλι καί ἡ νέα στό μπράτσο

Ἑλένη μέ τό πλάι ἐπάνω στόν ἀσβέστη

Νά γεμίζει κρασί τῆς Παναγίας τό μισό τό σῶμα

της φευγάτο κιόλας στήν Ἀσία τήν ἀντικρυνή

Καί τό κέντημα ὅλο μετατοπισμένο μέσ\’ στόν οὔ-

ρανό μέ τά διχαλωτά πουλιά τά κιτρινάκια καί

τούς ἥλιους.