Ταυτοτητα Κειμένου
Τίτλος: Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας
Συγγραφέας:
Κατηγορία: Θρησκεῖες-Ὁμάδες
Θέμα: Αἵρεση, Αἱρετικοί,
Πηγή/Έκδοση:
Χρ. Έκδοσης:
Ἐννόημα
    Ἐννόημα

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας

Ἡ νεοφανὴς ὀργάνωση "Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας" ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Ἀμερικανὸ Λαφαγιὲτ Ρὸν Χαμπαρτ καὶ τὸ ἔτος 1968 ἐμφανίστηκε στὴ χώρα μας. Εἶναι, κατὰ τὴν γνώμη τῶν στελεχῶν της, μία "ἐπιστήμη", "φιλοσοφία", "θρησκεία". Βέβαια, στὴν οὐσία δὲν εἶναι τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτά. Στόχος τῆς ὀργάνωσης εἶναι ἡ κατασκευὴ τοῦ "ὑπερανθρώπου"!!! Ὁ "Ὑπεράνθρωπος" βρίσκεται μέσα στὸν ἄνθρωπο, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία της, καὶ μπορεῖ νὰ ἐλευθερωθεῖ μὲ τὴν τεχνικὴ ποὺ διδάσκεται μέσα στὴν ὀργάνωση.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ χρησιμοποιεῖ μία ἀτελείωτη σειρὰ Σεμιναρίων, μὲ σκοπὸ νὰ ἀπελευθερώσει τὸν "ὑπεράνθρωπο", προκειμένου νὰ βελτιώσει τὴν ὑγεία, τὴ νοημοσύνη, τὴν ἱκανότητα, τὴ συμπεριφορά, τὴν ἐπιδεξιότητα καὶ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἀνθρώπου…. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος θὰ ἀποκτήσει ἀπεριόριστη δύναμη…. Ἀναφέρουν χαρακτηριστικὰ στὰ ἔντυπά τους: "Φαντάσου τὸν ἑαυτό σου σὰν νὰ μπορεῖς νὰ ἔχεις ὅλη τὴν ὑφήλιο στὴν ἀγκαλιά σου. Μάθε τὸν ἑαυτό σου• τὸ τί θὰ κάνεις, ποὺ μπορεῖς νὰ φθάσεις, ποιὲς εἶναι οἱ ἱκανότητές σου".

Ἡ Σαηεντολογία ὑποστηρίζει πώς… βρῆκε τὸ μυστικὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σύμπαντος καὶ κηρύττει τὴν διδαχὴ της ὡς θρησκευτικὴ ἀλήθεια.

Πίσω ἀπὸ τὰ μεγάλα λόγια καὶ τὶς ἀπατηλὲς ὑποσχέσεις ἡ Σαηεντολογία αἰχμαλωτίζει πνευματικὰ τὰ μέλη της, οὐσιαστικὰ τὰ θύματά της, ποὺ ἀνυποψίαστα ἀνοίγουν διάλογο μὲ τοὺς "εὐγενικούς" καὶ "καλοπροαίρετους" διδασκάλους τῆς ὀργάνωσης. Δελεάζουν τὰ θύματά τους μὲ τὴ συζήτηση ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ κάνουν μὲ τὸν ὁποιονδήποτε περαστικὸ ἀπὸ τὰ σημεῖα "ψαρέματος", ποὺ συνήθως εἶναι ἐκθέσεις μὲ βιβλία καὶ φωτογραφικὸ ὑλικὸ τῆς ὀργάνωσης.

Ἐπίσης στοὺς ὑποψηφίους νέους ὀπαδοὺς προσφέρουν δωρεὰν δελεαστικὰ ἔντυπα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση π.χ. τῶν ναρκωτικῶν, τοῦ ἀλκοολισμοῦ κλπ. δίνοντας τὴν ἐντύπωση πὼς ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν μεγάλων κοινωνικῶν προβλημάτων. Ἀπώτερος βέβαια στόχος τους εἶναι ἡ ἐγγραφὴ τῶν στοιχείων (ὀνοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) τῶν ἐπισκεπτῶν, ὥστε στὴ συνέχεια νὰ τοὺς βομβαρδίζουν μὲ προπαγανδιστικὰ ἔντυπα, τηλεφωνικὲς εἰδοποιήσεις κλπ

Ἐὰν κανεὶς δεχθεῖ νὰ περάσει ἀπὸ ὅλα τὰ στάδια τῆς διδασκαλίας τους, ἀντὶ ὅλων ὅσων ὑπόσχονται καταλήγει σὲ ἕνα ὀδυνηρὸ ἀποτέλεσμα. Γίνεται ἕνα ἀξιολύπητο ἄτομο μὲ ἀλλοτριωμένη συνείδηση, ἀρρωστημένη νοημοσύνη, δίχως ἴχνος ἀντιστάσεως ἤ ἀντιδράσεως στὶς ἐντολὲς τῆς αἵρεσης. Ἔτσι, τὸ μέλος τῆς ὀργάνωσης μεταβάλλεται σὲ ἕνα πειθήνιο ὄργανό τους, ἀποκομμένο ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του, τοὺς συγγενεῖς καὶ ἀπὸ ὁποιοδήποτε πρόσωπο μπορεῖ νὰ τὸν ἐπαναφέρει στὴν φυσιολογική του κατάσταση.

Ἐνῶ ἡ Σαηεντολογία παρουσιάζεται ὡς μὴ κερδοσκοπικὴ ἑταιρεία, στὴν πραγματικότητα ἐκμεταλλεύεται ἀκόμη καὶ οἰκονομικά τὰ θύματά της, χωρὶς κανένα ἀπὸ τὰ μέλη της νὰ γνωρίζει ποὺ καταλήγουν καὶ μὲ ποιὸ τρόπο καὶ ποιοὶ διαχειρίζονται τὰ ὑπέρογκα χρηματικὰ ποσὰ ποὺ φθάνουν στὰ μυστικὰ κέντρα τῆς ὀργάνωσης.

Σύμφωνα μὲ μία πληροφορία, ὁ ἱδρυτὴς τῆς ὀργάνωσης Ρὸν Χαμπαρτ, τὸ ἔτος 1949, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ τὸ ἐπάγγελμά του ἦταν συγγραφέας μυθιστορημάτων…., ἀνακοίνωσε στοὺς συναδέλφους του: "Ἐὰν κάποιος θέλει πράγματι νὰ κερδίσει ἕνα ἑκατομμύριο δολλάρια, ὁ καλύτερος τρόπος θὰ ἦταν νὰ ἱδρύσει μία δική του θρησκεία". Πράγματι ὁ Ρὸν Χαμπαρτ ἵδρυσε δική του θρησκεία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνει ἑκατομμυριοῦχος.

Τίθεται τὸ ἐρώτημα: Ποῦ βρίσκουν τὰ νεαρὰ θύματα ὅλα αὐτὰ τὰ χρήματα ποῦ ἀπαιτεῖ ἡ ὀργάνωση γιὰ νὰ "σταδιοδρομήσουν" μέσα σὲ αὐτήν;

Ὅσοι δὲν ἔχουν τὰ οἰκονομικά μέσα μποροῦν νὰ λάβουν μέρος σὲ ἕνα "σύστημα ταχείας χρηματοδοτήσεως": Ἀναλαμβάνουν νὰ διαθέσουν βιβλία, νὰ προσηλυτίσουν ἐνδιαφερομένους λαμβάνοντες "ποσοστά" γιὰ τὴν διάθεση τῶν ἐντύπων καὶ τὴν προσέλκυση νέων θυμάτων• ὅμως τὰ "ποσοστά" δὲν εἶναι σὲ χρῆμα. Ἀντὶ γι\’ αὐτὸ ὁ "ἐκπρόσωπος" μπορεῖ νὰ λάβει μέρος σὲ σειρὰ μαθημάτων.

Ὅταν κάποιος νέος παρασυρθεῖ ἀπὸ τὴν προπαγάνδα τῆς ὀργάνωσης καὶ θελήσει νὰ σταδιοδρομήσει στὴν κίνηση, ἀναμένοντας ταυτόχρονα καὶ τὴν λύση ὅλων τῶν προβλημάτων του, δὲν καταστρέφεται ἁπλῶς οἰκονομικὰ ἤ καὶ ἐπαγγελματικά, χωρὶς κανένα ἀπολύτως οὐσιαστικὸ ἀντάλλαγμα ἐκ μέρους τῆς ὀργάνωσης, ἀλλὰ καὶ εἰσέρχεται στὴν ὑπηρεσία ἐπικίνδυνης ὑποθέσεως.

Ὑπόσχεται νὰ τηρήσει τὸν "κώδικα τοῦ Σαηεντολόγου", στὸν ὁποῖο μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρεται: "Ὑπόσχομαι….. νὰ τιμωρῶ μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις ποὺ διαθέτω, ὁποιονδήποτε κακομεταχειρίζεται ἤ ἐξευτελίζει τὴν Σαηεντολογία μὲ ἐπιζήμιο τρόπο…., νὰ ἐξουδετερώνω συκοφαντίες, προσβολὲς καὶ λοιδορίες ἐναντίον τῆς Σαηεντόλοτζυ στὸν τύπο".

Ἡ κίνηση ἀπαιτεῖ ἀκόμη ἀπὸ τὰ μέλη της τὴν ἐφαρμογὴ ἑνὸς "κώδικος τιμῆς", στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται μεταξὺ ἄλλων: "Ποτὲ μὴν φοβᾶσαι νὰ προξενήσεις πόνο σὲ κάποιον ἄλλο γιὰ μία δίκαιη ὑπόθεση". Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ "δίκαιη ὑπόθεση"; Ἀναμφιβόλως ἡ ὑπόθεση τῆς ὀργάνωσης. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὰ θύματα καλοῦνται νὰ γίνουν ὄργανα τῆς ἡγεσίας, ἕτοιμα νὰ χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο προκειμένου νὰ ἐξουδετερώσουν τοὺς ἀντιπάλους της.

Ἐνδεικτικὸ εἶναι καὶ τὸ σκεπτικὸ δυὸ ἑλληνικῶν δικαστηρίων, τὰ ὁποία μὲ ἀποφάσεις τους διέλυσαν τὸ Κ.Ε.Φ.Ε., δηλαδὴ τὴν παλαιὰ ὀργάνωση μὲ τὴν ὁποία δροῦσε ἡ Σαηεντολογία. Στὶς ἀποφάσεις ἀναφέρεται ὅτι:

"…..εἶναι μία ὀργάνωση μὲ ὁλοκληρωτικὲς δομὲς καὶ τάσεις ποὺ στὴν οὐσία περιφρονεῖ τὸν ἄνθρωπον, ἐνῶ ἐνεργεῖ ἐλεύθερα καὶ μόνον κατ\’ ἐπίφαση προκειμένου καὶ ἀποκλειστικὰ νὰ προσελκύσει μέλη τὰ ὁποῖα στὴ συνέχεια ὑφίστανται….. πλύση ἐγκεφάλου, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν δημιουργία κατευθυνόμενου τρόπου σκέψης…… καὶ ποὺ ἀπὸ ἐτῶν ἐτράπηκε σὲ ἀπαγορευμένη κερδισκοπικὴ δραστηριότητα…." (ἀπόφαση Ἐφετείου Ἀθηνῶν 1997).
 
Ἐπίσης ὅτι:

"…..ἀποτελεῖ καλυμμένη ἐμπορικὴ ἐπιχείρηση καί….. ἐπιδιώκει σκοποὺς ξένους πρὸς τὴν φύση καὶ τὴν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἐλευθέρου ὄντος καὶ πρὸς τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ." (ἀπόφασις 7380/1996 Πρωτοδικείου).

Ἀκόμη ὅτι:

"…..οἱ σκοποί του καὶ γενικώτερα ἡ λειτουργία του ἀπέβησαν παράνομοι, ἀνήθικοι καὶ ἀντίθετοι πρὸς τὴ δημόσια τάξη." (ἀπόφασις 10.493/1997).

Καὶ ὅτι:

"…..ἀπεδείχθη ὅτι ἡ συμμετοχὴ στὸ σωματεῖο συνεπάγεται γιὰ τὸ μέλος ἀλλαγὴ στὴν προσωπικότητά του, στὴν συμπεριφορὰ του ἔναντι τῶν τρίτων καὶ κυρίως στὶς σχέσεις του μὲ τὴν οἰκογένειά του, οἱ ὁποῖες μερικὲς φορὲς ἀποκόπτονται τελείως, λόγω ἀντιθέσεως τῶν τελευταίων μὲ τὴν Σαηεντολογία, ἐγκατάλειψη τῶν ὀπαδῶν τους καὶ πλήρη ἀφοσίωση στὸ σωματεῖο." (ἀπόφαση Ἐφετείου).

Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τίθενται δυὸ ἐρωτήματα:

ἅ) Γιατί, ἀφοῦ, θέλει νὰ εἶναι "ἐπιστήμη" ἡ ὀργάνωση τῆς Σαηεντολογίας, παρουσιάζεται ὡς Ἐκκλησία;

β) Ποιὰ σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει μία τέτοια κίνηση μὲ τὴν χριστιανικὴ Ἐκκλησία; Καὶ ὅμως θέλει νὰ παρουσιάζεται σὰν θρησκεία καὶ μάλιστα μὲ σύμβολο τὸν Σταυρό;

Ὅλα αὐτὰ ἐξυπηρετοῦν τοὺς ἀπώτερους στόχους τῆς ὀργάνωσης, ὅπως ἀναφέρθηκαν πιὸ πάνω. Ἡ ὀνομασία "Ἐκκλησία" καὶ τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ εἶναι τὸ δόλωμα. Πίσω ἀπὸ αὐτὸ βρίσκεται τὸ ἀγκίστρι….

Μεγάλη, λοιπόν, προσοχὴ σὲ τέτοιου εἴδους ὀργανώσεις! Εἶναι λύκοι μὲ ἔνδυμα προβάτου. Ἂς μὴ τοὺς δίνουμε καμμία προσοχή. Ἄν μᾶς προσκαλέσουν στοὺς χώρους τους, ἂς τοὺς προσπεράσουμε διακριτικά. Εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ τὴν πίστη μας δὲν τὴν διαπραγματευόμαστε. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἂς ἐνημερώσουμε σχετικὰ καὶ ὅσους ἄλλους χριστιανοὺς μποροῦμε, συγγενεῖς, φίλους, συγκατοίκους, γείτονες, ὥστε νὰ μὴν πέσουν θύματα στὶς καλοστημένες παγίδες τῆς ὀργάνωσης.

Ἐὰν κατὰ λάθος πήρατε κάποια ἀπὸ τὰ ἔντυπά τους ἥ σᾶς τὰ ἔστειλαν ταχυδρομικά, μή σᾶς παρασύρουν μὲ τὸ προπαγανδιστικὸ περιεχόμενό τους, οὔτε νὰ δώσετε καμμία ἀπάντηση• διότι ἀπὸ τὴν ἀπάντησή σας ἐξαρτᾶται ὁ τρόπος τῆς περαιτέρω ἐπικοινωνίας τους μαζί σας.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δὲ χρησιμοποιεῖ δελεαστικὰ μέσα γιὰ νὰ προσελκύσει μέλη. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, τῆς Ἀλήθειας ποὺ σώζει.