Ταυτοτητα Κειμένου
Τίτλος: Σκηνὴ σὲ δικαστήριο
Συγγραφέας: Ἄγνωστος συγγραφεύς
Κατηγορία: Κωμικότης
Θέμα: Κωμικό,
Πηγή/Έκδοση: Ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο
Χρ. Έκδοσης: 2009
Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ναί, εἶναι πιθανὸν- θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ζωντανὸς καὶ νὰ ἀσκεῖ τὴ δικηγορία.

Σκηνὴ σὲ δικαστήριο

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Γιατρέ, πρὶν διενεργήσετε τὴ νεκροψία, ἐλέγξατε ἂν ὑπῆρχε σφυγμός;

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ὄχι

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Ἐλέγξατε τὴν πίεση τοῦ αἵματος;

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ὄχι.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Ἐλέγξατε τὴν ἀναπνοή;

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ὄχι..

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Ὥστε λοιπόν, εἶναι πιθανὸν ὁ ἀσθενὴς νὰ ἦταν ζωντανὸς ὅταν ἀρχίσατε τὴν αὐτοψία;

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ὄχι.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Πῶς μπορεῖτε νὰ εἶστε σίγουρος, γιατρέ;

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Γιατί ὁ ἐγκέφαλός του βρισκόταν πάνω στὸ γραφεῖο μου σὲ μία γυάλα.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Ἄ, μάλιστα. Ὅμως θὰ μποροῦσε ὁ ἀσθενής, παρ\’ ὅλα αὐτά, νὰ εἶναι ἀκόμα ζωντανός;

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ναί, εἶναι πιθανὸν- θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ζωντανὸς καὶ νὰ ἀσκεῖ τὴ δικηγορία.