Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Μὴν περιπλέκεις τὰ πράγματα !… Φαντάσου τὶς ἁπλούστερες λύσεις…
    Μάθε νὰ συγκεντρώνεσαι στὶς λύσεις…ὄχι στὰ προβλήματα!…

Τρία προβλήματα μέ… ἕξι λύσεις

 

Πρῶτο πρόβλημα:

Ὅταν ἡ NASA ἄρχισε νὰ στέλνει ἀστροναῦτες στὸ διάστημα, ἀνακάλυψαν πὼς οἱ στυλογράφοι δὲν δουλεύανε μὲ βαρύτητα μηδέν, ἀφοῦ ἡ μελάνη δὲν κατέβαινε γιὰ νὰ γράψει.

Λύση A):

Μετὰ 6 χρόνια καὶ $12,000,000.00 ἐφτίαξαν ἕνα στυλογράφο ποὺ δούλευε: κάτω ἀπὸ μηδὲν βαρύτητα, ἀνάποδα, μέσα στὸ νερό,  σὲ ὁποιαδήποτε ἐπιφάνεια καὶ μὲ θερμοκρασίες ποὺ κυμαίνονται ἀπὸ πολλοὺς βαθμοὺς ὑπὸ τοῦ μηδενὸς μέχρι τοὺς 300 βαθμοὺς Κελσίου.

Λύση B):

Καὶ οἱ Ρῶσοι; Τί ἔκαναν; …χρησιμοποίησαν μολύβια!

 

Δεύτερο πρόβλημα:

Μία πολὺ μεγάλη ἑταιρεία καλλυντικῶν στὴν Ἰαπωνία δέχθηκε παράπονα ἀπὸ κάποιον πελάτη ποὺ ἀγόρασε ἕνα κουτὶ μὲ σαπούνι ποὺ ἦταν ὅμως ἄδειο…

Ἀμέσως τὸ πρόβλημα ἐντοπίστηκε στὸ αὐτόματο σύστημα μεταφορᾶς τῶν κουτιῶν ἀπὸ τὸ πακετάρισμα στὸ τμῆμα ἀποστολῆς. Γιὰ κάποιο λόγο, ἕνα ἄδειο κουτὶ μποροῦσε νὰ περάσει μὲ τὸ ὑπάρχον σύστημα. Οἱ ὑψηλὰ ἱστάμενοι ζήτησαν ἀπὸ τοὺς μηχανικούς τῆς ἑταιρείας τὴν ἄμεση καὶ πιὸ ἀποτελεσματικὴ λύση.

Λύση A):

Ἀμέσως πέσανε μὲ τὰ μοῦτρα στὴ δουλειὰ καὶ φτιάξανε μία ἀνιχνευτικὴ μηχανὴ ἀκτίνων Χ μὲ ὀθόνες ὑψηλῆς διαύγειας ποὺ τὶς προσέχανε δυὸ ἄτομα καὶ βλέπανε μὴ τύχει καὶ περάσει κανένα κουτὶ ἄδειο.

Λύση B):

Ὅταν τὸ ἴδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε σὲ μία μικρὴ ἑταιρεία, ἡ διεύθυνση δὲν μπλέχτηκε μὲ ἀκτίνες Χ, ρομπότ, ἠλεκτρονικὰ κτλ. Ἀγόρασε ἕναν ἰσχυρὸ ἀνεμιστήρα καὶ τὸν τοποθέτησε ἔτσι, ὥστε τὰ κουτιὰ νὰ περνοῦν ἀπὸ μπροστά του. Ὅσα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν ἄδεια ἔβγαιναν ἀπὸ τὴν γραμμὴ παραγωγῆς….πετώντας!

 

Τρίτο πρόβλημα:

Ἕνας ἰδιοκτήτης ἁλυσίδας ξενοδοχείων πολυτελείας ταξίδεψε στὶς Ἰνδίες, σὲ μία πόλη ποὺ τὴν εἶχε ἐπισκεφθεῖ δυὸ χρόνια πρὶν καί, ἐπίσης, κατέλυσε στὸ ἴδιο ξενοδοχεῖο, ποὺ ἦταν κατώτερης κατηγορίας ἀπὸ τὰ δικά του. Ἡ ὑπάλληλος ὑποδοχῆς τὸν καλωσόρισε χαμογελαστή, λέγοντας:

»Καλῶς ἤρθατε καὶ πάλι, κύριε! Τιμὴ κὶ εὐχαρίστησή μας νὰ σᾶς ξαναδοῦμε στὸ ξενοδοχεῖο μας!»

Τρομερὰ ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὴν ὑποδοχὴ ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι ἡ ὑπάλληλος τὸν θυμήθηκε μετὰ δυὸ χρόνια, σκέφτηκε πὼς αὐτὸς θὰ ἦταν πολὺ καλὸς τρόπος προβολῆς γιὰ τὰ ξενοδοχεῖα του. Μόλις ἐπέστρεψε ἔβαλε τοὺς ὑπαλλήλους του νὰ δουλεύουνε γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τὴν ἐπιθυμία του.

Λύση A):

Μὲ ἕνα κόστος $2,500,000.00 κατέβασαν τὰ καλύτερα προγράμματα ἀναγνώρισης φυσιογνωμίας, χρονολογίας, εἰδικὲς κάμερες, τμήσεως χρόνου σὲ μικροδευτερόλεπτα, ὑπολογισμοῦ ἱκανότητας ὑπαλλήλων, κτλ. κτλ…

Λύση B):

Ὁ μεγαλοξενοδόχος ξαναταξίδεψε στὸ ἐν λόγῳ ξενοδοχεῖο καὶ πρόσφερε ἕνα πολὺ σεβαστὸ ποσὸ στὴν ὑπάλληλο γιὰ νὰ τοῦ πεῖ τί τεχνολογία χρησιμοποιοῦσαν. Ἡ ὑπάλληλος ἀρνήθηκε εὐγενικὰ τὴν δωροδοκία καὶ τοῦ εἶπε: »Κοιτάξτε, κύριε, ἔχουμε κάνει μία συμφωνία μὲ τοὺς ταξιτζῆδες νὰ ἐρωτοῦν τοὺς πελάτες πού μᾶς φέρνουν ἂν ἔχουν ξαναέρθει στὸ ξενοδοχεῖο μας καί, σὲ καταφατικὴ περίπτωση, ὅταν ὁ ταξιτζὴς φέρνει ἐδῶ τὶς βαλίτσες μᾶς κάνει ἕνα σινιάλο καὶ κερδίζει ἕνα δολάριο…»

 

Ἠθικὸ δίδαγμα:

Μὴν περιπλέκεις τὰ πράγματα !… Φαντάσου τὶς ἁπλούστερες λύσεις…

Μάθε νὰ συγκεντρώνεσαι στὶς λύσεις…ὄχι στὰ προβλήματα!…