Εἴσοδος στὴν καρδιά, Μητρ. Κάλλιστος Ware

Είσοδος στην καρδιά Μητροπολίτης Κάλλιστος Ware
Ο Επίσκοπος Κάλλιστος Γουέρ, Επίσκοπος Διοκλείας, μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις του πάνω σε ένα απόσπασμα από το έργο του Τόμας Μέρτον «Εικασίες ενός ενόχου παρισταμένου», το οποίο αρχίζει με τη φράση «στο κέντρο της ύπαρξής μας…». Ο Επίσκοπος Γουέρ μίλησε σε μια εκδήλωση του «Ινστιτούτου Μέρτον για τον στοχαστικό τρόπο ζωής», στο Λούισβιλ του Κεντάκι, στις 16 Οκτωβρίου 2001. Στην ομιλία του αναφέρει ότι η καρδιά είναι το πνευματικό κέντρο του όλου ανθρώπου. Συγκρίνει και αντιπαραθέτει την Ορθόδοξη άποψη με τις απόψεις του Τόμας Μέρτον.

Η απόδοση στα ελληνικά έγινε από τον ιστότοπο www.agiazoni.gr

Bishop Kallistos Ware, Orthodox Bisoph of Diokleia, shares his thoughts on a Thomas Merton quote taken from Conjectures of a Guilty Bystander which begins, “at the center of our being…” Bishop Ware spoke at an event hosted by The Merton Institute for Contemplative Living in Louisville, Kentucky, on October 16, 2001. In this talk, he shares that the heart is the spiritual center of the total human person. He compares and contrasts Orthodox beliefs with those of Thomas Merton.