Πηγή: Περιοδικὸ Πειραϊκὴ Ἐκκλησία

Περιοδικὸ Πειραϊκὴ Ἐκκλησία