Πηγή: Περιοδικὸ Διάλογος, τεῦχος 25

Περιοδικὸ Διάλογος, τεῦχος 25