Πηγή: Λυχνία, περιοδικὸν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως

Λυχνία, περιοδικὸν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως