Πηγή: Λόγοι Δ΄, Οἰκογενειακή ζωή, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος

Λόγοι Δ΄, Οἰκογενειακή ζωή, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος