Πηγή: Εὐλογημένο Καταφύγιο, ἐκδ. Ακρίτας

Εὐλογημένο Καταφύγιο, ἐκδ. Ακρίτας