Πηγή: Ἔργα Ἀσκητικά Ἐκδ. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Καρέας

Ἔργα Ἀσκητικά Ἐκδ. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Καρέας