Πηγή: Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καὶ παραχριστιανικῶν ὁμάδων

Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καὶ παραχριστιανικῶν ὁμάδων