Πηγή: Δρόμος δίχως Θεὸ δὲν ἀντέχεται..., Ἱεραποστολικὲς ἐπιστολὲς Α’, ἔκδ. Ἐν πλῷ

Δρόμος δίχως Θεὸ δὲν ἀντέχεται…, Ἱεραποστολικὲς ἐπιστολὲς Α’, ἔκδ. Ἐν πλῷ