Πηγή: Δρόμος δίχως Θεὸ δὲν ἀντέχεται, Εκδ. Ἐν πλῷ

Δρόμος δίχως Θεὸ δὲν ἀντέχεται, Εκδ. Ἐν πλῷ