Πηγή: Γίγαντες ταπεινοί, ἐκδόσεις Ἀκρίτας

Γίγαντες ταπεινοί, ἐκδόσεις Ἀκρίτας