Πηγή: Γέννημα καὶ θρέμμα Ρωμηοὶ, ἔκδ. Ἱ. Μ. Γενεσίου τῆς Θεοτόκου

Γέννημα καὶ θρέμμα Ρωμηοὶ, ἔκδ. Ἱ. Μ. Γενεσίου τῆς Θεοτόκου