Πηγή: Ἁγιορείτικη Μαρτυρία, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ξηροποτάμου Ἁγίου Ὄρους

Ἁγιορείτικη Μαρτυρία, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ξηροποτάμου Ἁγίου Ὄρους