Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Τὰ δύο δεῖπνα εἶναι εἰκόνες τῶν δύο τρόπων ζωῆς, τῶν δύο εἰδῶν ἀπόλαυσης. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ πνευματικοῦ δείπνου τῆς πνευματικῆς ἀπόλαυσης. Ὁρίζεται ἀπὸ τὸν Κύριο. Εἶναι τὸ δεῖπνο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καλούμεθα σ` αὐτὸ τὸ δεῖπνο, ὅταν μετέχουμε στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες κυρίως στὴν Θεία Λειτουργία καὶ στὴν Κοινωνία τοῦ Θείου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

 • !

  Ἀρνούμεθα νὰ πᾶμε σ` αὐτὸ τὸ δεῖπνο ὅταν δὲν παρακολουθοῦμε τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες, ὅταν ἀντὶ γιὰ τὸ καλὸ πράττουμε τὸ κακό, ὅταν προτιμᾶμε τὶς βιοτικὲς μέριμνες καὶ ἀπολαύσεις ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Θεοῦ. Ἐρχόμαστε χωρὶς ἔνδυμα γάμου, ὅταν φέρουμε μιὰ ἀλλότρια ἁμαρτωλὴ διάθεση σ’ αὐτὴν τὴν ζωή.

 • !

  Κάθε μέρα ὁμοίως καλούμεθα στὸ δεῖπνο τοῦ Ἡρώδη. Συχνὰ δὲν καταλαβαίνουμε ὅτι πειραζόμαστε ἀπὸ τὸν διάβολο. Ἡ ἁμαρτία ἀρχίζει πάντα μ` ἕνα μικρὸ πειρασμό. Ὁ Ἡρώδης στὴν ἀρχὴ ἀκόμη καὶ εὐχαρίστως ἄκουγε τὸν Ἰωάννη τὸν Βαπτιστή. Ἐνδόμυχα γνώριζε τὴν ἁμαρτωλότητα τῆς συμπεριφορᾶς του, ἀλλὰ δὲν πολέμησε κατὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ κατέληξε νὰ δολοφονήσει τὸν μεγάλο Ἅγιο.

 • !

  Πηγαίνουμε στὸ ἄθλιο δεῖπνο τοῦ Ἡρώδη κάθε φορὰ πού, ἀντὶ γιὰ τὸ καλὸ διαλέγουμε τὶς σαρκικὲς ἁμαρτωλὲς ἀπολαύσεις καὶ τὴν σκληροκαρδία· κάθε φορὰ ποὺ διαλέγουμε νὰ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὶς ψυχές μας…..

 • !

  Μετανοεῖτε, γιὰ νὰ ἀπολαύσετε τὸ δεῖπνο τοῦ Ἀρνίου καὶ νὰ μὴ μοιραστεῖτε μὲ τὸν Διάβολο τὸ δεῖπνο τῆς κακίας καὶ τῆς βασάνου στὰ τάρταρα (στὶς κατώτατες περιοχὲς) καὶ στὸ σκότος τὸ ἐξώτερον.

Ὁμιλία γιὰ τὰ δύο δεῖπνα

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τὰ σημερινὰ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα μᾶς παρουσιάζουν μιὰ νοερὰ εἰκόνα τῶν δύο δείπνων. Τὸ ἕνα δεῖπνο, ποὺ περιγράφεται στὴν παραβολὴ ὁρίστηκε ἀπὸ ἕνα φιλάνθρωπο βασιλιὰ καὶ φιλεύσπλαχνο. Ὡστόσο ὅταν τὸ δεῖπνο ἦταν ἕτοιμο, οἱ προσκεκλημένοι δὲν ἦρθαν. Προτίμησαν νὰ ἀπασχοληθοῦν ὁ ἕνας μὲ ἀγορές, ὁ ἄλλος μὲ οἰκιακὲς ὑποθέσεις, ἄλλοι, συνέλαβαν καὶ πρόσβαλαν τοὺς ἀπεσταλμένους γιὰ νὰ τοὺς καλέσουν, καὶ ἀκόμη φόνευσαν κάποιους ἀπὸ αὐτούς.

Ἐξοργισμένος ὁ βασιλιὰς ἀφοῦ τιμώρησε αὐστηρά τοὺς ἐνόχους, ἔστειλε ἐκ νέου τοὺς ὑπηρέτες του γιὰ νὰ καλέσουν στὸ δεῖπνο ὁποιονδήποτε τυχὸν συναντοῦσαν.

Συγκεντρώθηκαν πολλοὶ καὶ ὅταν ὁ βασιλιὰς ἦρθε νὰ τοὺς δεῖ, παρατήρησε κάποιον ποὺ δὲν φοροῦσε τὴν κατάλληλη ἑορταστικὴ ἐνδυμασία.

Ὁ βασιλίας ρώτησε γιατί δὲν ἦρθε κατάλληλα ντυμένος. Αὐτὸς σιωποῦσε, δείχνοντας περιφρόνηση γιὰ τὸν βασιλιὰ καὶ ἔλλειψη ἐπιθυμίας νὰ συμμετέχει στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις. Γιὰ αὐτὸ ὑποχρεώθηκε νὰ φύγει. Ἔτσι λοιπὸν σ` αὐτὸ τὸ δεῖπνο πολλοὶ εἶχαν προσκληθεῖ, ἀλλὰ λίγοι ἀποδείχτηκαν ὅτι εἶναι οἱ ἐκλεκτοὶ νὰ συμμετάσχουν στὸ δεῖπνο.

Τὸ ἄλλο δεῖπνο δὲν ἦταν παραβολικὸ ἀλλὰ πραγματικότητα. Ἦταν τὸ δεῖπνο τοῦ ἄδικου Ἡρώδη. Φαίνεται ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση κανεὶς ἀπὸ τοὺς καλεσμένους δὲν ἀρνήθηκε τὴν πρόσκληση. Ὅλοι ἦταν ντυμένοι, ὅπως ταίριαζε στὴν περίπτωση καὶ διασκέδαζαν πάρα πολύ.

Τὸ βράδυ πέρασε μὲ μέθη, μὲ ξεφάντωμα χωρὶς ἀναστολὲς ντροπῆς ἢ συνείδησης καὶ κατέληξε σ` ἕνα φρικτὸ ἔγκλημα, τὸν φόνο τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ.

Τὰ δύο δεῖπνα εἶναι εἰκόνες τῶν δύο τρόπων ζωῆς, τῶν δύο εἰδῶν ἀπόλαυσης. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ πνευματικοῦ δείπνου τῆς πνευματικῆς ἀπόλαυσης. Ὁρίζεται ἀπὸ τὸν Κύριο. Εἶναι τὸ δεῖπνο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καλούμεθα σ` αὐτὸ τὸ δεῖπνο, ὅταν μετέχουμε στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες κυρίως στὴν Θεία Λειτουργία καὶ στὴν Κοινωνία τοῦ Θείου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Ὅταν πράτουμε καλὰ ἔργα μὲ ἐπαγρύπνηση καὶ ἐγκράτεια.

Ἀρνούμεθα νὰ πᾶμε σ` αὐτὸ τὸ δεῖπνο ὅταν δὲν παρακολουθοῦμε τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες, ὅταν ἀντὶ γιὰ τὸ καλὸ πράττουμε τὸ κακό, ὅταν προτιμᾶμε τὶς βιοτικὲς μέριμνες καὶ ἀπολαύσεις ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Θεοῦ. Ἐρχόμαστε χωρὶς ἔνδυμα γάμου, ὅταν φέρουμε μιὰ ἀλλότρια ἁμαρτωλὴ διάθεση σ’ αὐτὴν τὴν ζωή.

Καθένας μας καλεῖται σ` αὐτὸ τὸ δεῖπνο πολλὲς φορὲς τὴν μέρα, καὶ ἀρνούμεθα κάθε φορὰ ποὺ προτιμᾶμε τὸ σαρκικὸ καὶ ἁμαρτωλὸ ἀπὸ τὸ πνευματικὸ καὶ θεῖο.

Κάθε μέρα ὁμοίως καλούμεθα στὸ δεῖπνο τοῦ Ἡρώδη. Συχνὰ δὲν καταλαβαίνουμε ὅτι πειραζόμαστε ἀπὸ τὸν διάβολο. Ἡ ἁμαρτία ἀρχίζει πάντα μ` ἕνα μικρὸ πειρασμό. Ὁ Ἡρώδης στὴν ἀρχὴ ἀκόμη καὶ εὐχαρίστως ἄκουγε τὸν Ἰωάννη τὸν Βαπτιστή. Ἐνδόμυχα γνώριζε τὴν ἁμαρτωλότητα τῆς συμπεριφορᾶς του, ἀλλὰ δὲν πολέμησε κατὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ κατέληξε νὰ δολοφονήσει τὸν μεγάλο Ἅγιο.

Πηγαίνουμε στὸ ἄθλιο δεῖπνο τοῦ Ἡρώδη κάθε φορὰ πού, ἀντὶ γιὰ τὸ καλὸ διαλέγουμε τὶς σαρκικὲς ἁμαρτωλὲς ἀπολαύσεις καὶ τὴν σκληροκαρδία· κάθε φορὰ ποὺ διαλέγουμε νὰ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὶς ψυχές μας…..

Ὅταν ἔχουμε ἀρχίσει μ` αὐτὸ ποὺ φαίνεται μικρὸ καὶ ἀσήμαντο, εἶναι δύσκολο νὰ σταματήσουμε. Καὶ ἂν ἀργότερα δὲν συγκρατήσουμε τὸν ἑαυτὸ μας ἔγκαιρα καὶ δὲν τὸν ἐλέγξουμε ἀποφασιστικά, μπορεῖ νὰ διαπράξουμε θανάσιμες ἁμαρτίες καὶ ἐγκλήματα, γιὰ τὰ ὁποῖα αἰώνια βάσανα μᾶς περιμένουν.

Ἀκόμη καὶ τώρα ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς κηρύττει στὸν καθένα μας. \”ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΗΓΓΙΚΕ ΓΑΡ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ\”

Μετανοεῖτε, γιὰ νὰ ἀπολαύσετε τὸ δεῖπνο τοῦ Ἀρνίου καὶ νὰ μὴ μοιραστεῖτε μὲ τὸν Διάβολο τὸ δεῖπνο τῆς κακίας καὶ τῆς βασάνου στὰ τάρταρα (στὶς κατώτατες περιοχὲς) καὶ στὸ σκότος τὸ ἐξώτερον.