Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ ὅτι ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι θυσιάζονται στὴν διακονία τοῦ πλησίον, ποὺ ζοῦν ἀνιδιοτελῶς μὲ ἐφ΄ ὅρου ζωῆς ὑπακοή, νηστεία καὶ προσευχή, νὰ μεταχειρίζονται ὡς κοινοὶ ἐγκληματίες καὶ γι’ αὐτὸ νὰ φυλακίζονται;

 • !

  Ποιὸς θὰ φανταζόταν ἕναν φορέα τῆς θείας Χάριτος, ἐργάτη καὶ δάσκαλο τῆς ἀρετῆς, νὰ τὸν προπηλακίζουν, νὰ τὸν φυλακίζουν, ἐπειδὴ κάποιοι νομίζουν ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑπηρετοῦν τοὺς νόμους τῆς Δικαιοσύνης;

 • !

  Θὰ θέλαμε νὰ γνωρίζουν οἱ ὑπεύθυνοι ὅτι στὸ πρόσωπο τοῦ Γέροντός μας Ἐφραὶμ φυλακίζουν καὶ ὅλη τὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατὸν εἴκοσι μοναχούς.

Ἀνακοίνωση τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου

\"\"

Ἡ ἄδικη προφυλάκιση τοῦ Γέροντά μας Ἐφραὶμ συγκλόνισε τὶς καρδιὲς τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς, τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὴν Ἐκκλησία καὶ κάθε πνευματικὸ καὶ σκεπτόμενο ἄνθρωπο.

Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ ὅτι ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι θυσιάζονται στὴν διακονία τοῦ πλησίον, ποὺ ζοῦν ἀνιδιοτελῶς μὲ ἐφ΄ ὅρου ζωῆς ὑπακοή, νηστεία καὶ προσευχή, νὰ μεταχειρίζονται ὡς κοινοὶ ἐγκληματίες καὶ γι’ αὐτὸ νὰ φυλακίζονται;

Ποιὸς θὰ φανταζόταν ἕναν φορέα τῆς θείας Χάριτος, ἐργάτη καὶ δάσκαλο τῆς ἀρετῆς, νὰ τὸν προπηλακίζουν, νὰ τὸν φυλακίζουν, ἐπειδὴ κάποιοι νομίζουν ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑπηρετοῦν τοὺς νόμους τῆς Δικαιοσύνης;

Ὅλες οἱ ἐνέργειες τοῦ Γέροντα εἶχαν τὴν ἔγκριση, ἀποδοχὴ καὶ ὑποστήριξη ὅλης τῆς Ἀδελφότητάς μας.

Πληροφοροῦμε τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ὅτι ὅλη ἡ Ἀδελφότητα εἶναι ἑνωμένη καὶ ἀγαπημένη, συμπαρίσταται στὸ Γέροντά της καὶ σηκώνει μαζί του τὸν σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα.

Μᾶς δίνει δύναμη ἡ σύσσωμη συμπαράσταση ὁλοκλήρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῶν Ἐπισκόπων ὅλης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας καὶ τοῦ λαοῦ τοὺς ὁποίους εὐχαριστοῦμε βαθύτατα.

Θὰ θέλαμε νὰ γνωρίζουν οἱ ὑπεύθυνοι ὅτι στὸ πρόσωπο τοῦ Γέροντός μας Ἐφραὶμ φυλακίζουν καὶ ὅλη τὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατὸν εἴκοσι μοναχούς.