Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Οἱ στίχοι αὐτοὶ μπορεῖ καὶ νὰ ‘ναι οἱ τελευταῖοι/Οἱ τελευταῖοι στοὺς τελευταίους ποὺ θὰ γραφτοῦν/Γιατί οἱ μελλούμενοι ποιητὲς δὲ ζοῦνε πιὰ

  • !

    Στὰ θλιβερὰ τραγούδια τους φύτρωσε ἕνας λωτὸς/Νὰ γεννηθοῦμε στὸ χυμὸ του ἐμεῖς πιὸ νέοι.

Ἐπίλογος

 

Οἱ στίχοι αὐτοὶ μπορεῖ καὶ νὰ \’ναι οἱ τελευταῖοι

Οἱ τελευταῖοι στοὺς τελευταίους ποὺ θὰ γραφτοῦν

Γιατί οἱ μελλούμενοι ποιητὲς δὲ ζοῦνε πιὰ

Αὐτοὶ ποὺ θὰ μιλούσανε πεθάναν ὅλοι νέοι

Τὰ θλιβερὰ τραγούδια τους γενήκανε πουλιὰ

Σὲ κάποιον ἄλλον οὐρανὸ ποὺ λάμπει ξένος ἥλιος

Γενήκαν ἄγριοι ποταμοὶ καὶ τρέχουνε στὴ θάλασσα

Καὶ τὰ νερά τους δὲν μπορεῖς νὰ ξεχωρίσεις

Στὰ θλιβερὰ τραγούδια τους φύτρωσε ἕνας λωτὸς

Νὰ γεννηθοῦμε στὸ χυμὸ του ἐμεῖς πιὸ νέοι.